نقل علما و مراجع درباره حاج آقا جواد خندق آبادی


تاریخ :سپتامبر 20, 2020 | نویسنده : admin | موضوع :Uncategorized

از مرحوم آیت ا… مجتهدی تهرانی نقل است که : ” استاد ما حاج شیخ جواد خندق آبادی هم مباحثه آقای علامه (آیت ا… کرباسچیان ) بود .آقای علامه قبل از این که قم بیایند ، در تهران منبر می رفتند . مرحوم آیت الله بروجردی که قم آمدند آقای علامه و آقای خندق آبادی …

حاج شیخ محمد جواد – فرزند حاج شیخ محمد ، فرزند حاج شیخ احمد ، فرزند علامه آخوند ملا محمد کاشانی معروف به ملامحمد کاشی – از خاندانی عالم پرور بوده است . او دومین فرزند عالم جلیل القدر و فاضل نبیل حاج شیخ محمد خندق آبادی  و نیز دانشمندی فاضل و باری و استادی …
© تمامی حقوق برای محفوظ می باشد - ترجمه شده توسط : ماندگار وب